โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

หากพูดถึงการเรียนการสอนที่มีรูปแบบการเรียนที่ซับซ้อนและมีความยากคงหนีไม่พ้นการเรียนแพทย์ ที่ผู้เรียนจะต้องหมั่นทบทวน ทำความเข้าใจ และต้องลงมือปฏิบัติจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้นห้องเรียนและห้องสมุดจึงถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคณะเหล่านี้เพราะเป็นสถานที่ส่วนกลางที่นักศึกษาทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้ โครงการนี้แพรคติก้าได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของ โต๊ะ เก้าอี้ ทั้งในส่วนของห้องเรียน ห้องสมุด และห้องประชุม ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานทุกท่านได้เก็บเกี่ยวความรู้จากการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตได้อย่างเต็มที่