โรบอทแล็บ ประเทศไทย

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่โลกแห่งยุคดิจิตอลที่แท้จริง นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ กำลังเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเรามากขึ้น RobotLAB Thailand เป็นสถาบันกาศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา โดยโครงการนี้แพรคติก้ามีส่วนสนับสนุนในส่วนของพื้นที่ต้อนรับด้วยเก้าอี้รูปแบบต่างๆที่ดูจะธรรมดา แต่พิเศษด้วยการ customized ขนาด , รูปแบบ , สี และวัสดุได้ตามที่ต้องการ