ศาลเยาวชนและครอบครัวสกลนคร

โครงการกลุ่มอาคารงานศาลเป็นโครงการที่ต้องการเอกลักษณ์ที่ชัดเจน การสร้างสรรค์งานเฟอร์นิเจอร์สำหรับอาคารที่ทำการศาลจึงเป็นงานที่ต้อง customize เพื่อให้เกิดลักษณะเฉพาะตัวอย่างเต็มรูปแบบ