อาคารศูนย์เรียนรู้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานวิจัยและพัฒนาทางชีววิทยา ที่ต้องการเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ รวมทั้งการควบคุมโทนสีให้สอดคล้องกับการเป็นหน่วยวิจัยสมัยใหม่