ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

เป็นโครงการใหญ่ของทางรัฐบาลของประเทศไทย ซึ่งแพรคติก้าได้มีโอกาสดูแลในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด โครงการนี้เน้นเฟอร์นิเจอร์ที่มีความเรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสมกับผู้ใช้ในแต่ละส่วน และสีของเฟอร์นิเจอร์ก็จะถูกเลือกให้สอดคล้องให้ตรงกับ concept ของการตกแต่งภายในของธนาคารแห่งประเทศไทย