กรมทางหลวงชนบท

อีกหนึ่งโครงการของภาครัฐของประเทศไทยที่แพรคติก้าได้มีโอกาสดูแลงานเฟอร์นิเจอร์ นั่นคือโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมของทางหลวงชนบททั้งหมด 9 ชั้น โดยทางแพรคติก้าได้มีโอกาสดูแลในส่วนของงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและห้องอาหารสำหรับผู้ทำงานในกรมฯ โดยการออกแบบเฟอร์นิเจอร์นั้นเป็นการออกแบบที่มีความเรียบง่าย แต่สามารถใช้งานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังมีความแข็งแรง เหมาะกับการใช้งานในระยะเวลานานอีกด้วย

Government Furniture
Government Furniture
Government Furniture