Government Furniture

ศาลฎีกา

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ดูภูมิฐาน น่าเชื่อถือ เหมาะกับการเป็นสถาบันตุลาการของประเทศ งานดีไซน์ร่วมสมัยและเรียบง่าย เพิ่มความพิเศษด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานในแต่ละโซน ที่แตกต่างจากโครงการอื่น ๆ ทั้งในด้านความเป็นส่วนตัว และการเพิ่มพื้นที่เก็บเอกสารสำคัญ