โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในห้องรับรองด้วยรูปแบบที่ทันสมัย สีสันสดใส และมีการจัดวางที่ให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ตามแนวคิดบรรยากาศชายทะเล เหมือนไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล โดยในส่วนของสำนักงานมีการใช้ partition เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการทำงาน ในขณะที่ห้องประชุมและห้องอบรม เน้นความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ เพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งประชุมภายในและรับรองการทำ workshop จากบุคคลภายนอก