กรมทางหลวงชนบท

ห้องประชุมของกรมทางหลวงชนบท เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตเป็น modular มาจากโรงงานของเรา และนำมาประกอบที่หน้างาน หากดูจากภาพโดยที่ไม่ทราบมาก่อนจะดูเหมือนการทำงานเป็นลักษณะของงาน built-in ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ในลักษณะ modular ของ Practika นั้นสามารถที่จะออกแบบและผลิตให้ดูเหมือนเฟอร์นิเจอร์ built-in ได้อย่าง 100% รวมทั้งสามารถที่จะช่วยในการบริหารจัดการสายไฟและงานระบบของโต๊ะได้โดยง่าย