สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำหรับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแห่งนี้  Practika ได้ดูแลในส่วนของห้องประชุมใหญ่และส่วนพักคอย ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ในห้องประชุมใหญ่นี้ สามารถปรับเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย ขึ้นอยู่กับรูปแบบและลักษณะของการประชุมที่แตกต่างกันออกไป และเฟอร์นิเจอร์นั้นมีความหลากหลายทั้งโทนสีเรียบง่ายและโทนสีสดใสที่สามารถกระตุ้นความคิดในการประชุมได้เป็นอย่างดี