สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ

สถานที่ราชการเป็นสถานที่ที่ต้องมีความน่าเชื่อถือเป็นระบบระเบียบแบ่งสัดส่วนชัดเจน โครงการนี้แพรคติก้าได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของสำนักงานที่มีการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่แบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนในส่วนของพื้นที่การทำงานทำให้ผู้ใช้งาน สามารถมีพื้นที่ส่วนตัวในพื้นที่ส่วนรวมได้ พร้อมทั้งลิ้นชักเก็บของส่วนตัวที่จะช่วยให้การจัดเก็บของเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเก้าอี้ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่จะทำให้ผู้ใช้งานนั่งสบายตลอดเวลาการทำงาน