บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

โครงการที่มีรูปแบบเรียบง่าย แข็งแรง และใช้แผ่น acrylic screen ช่วยสร้างสรรค์ความโปร่งเบาและการไหลเวียนของบรรยากาศ ในขณะที่องค์ประกอบอื่น ๆ ของเฟอร์นิเจอร์ยังตอบสนองประโยชน์ใช้สอยเฉพาะงานด้วย เช่น การใช้ side-screen ที่สามารถเข้า-ออกได้ เพื่ออปรับเปลี่ยนขนาดของโต๊ะทำงาน ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงาน