บริษัท เคพี จำกัด สปป.ลาว

ด้วยความต้องการที่จะสื่อสารเอกลักษณ์ขององค์กรลงบนเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน บริษัท เคพี ผู้ประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว จึงเลือกการใช้เทคโนโลยีการ inkjet ลงบน screen ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี Industrial Customization ของ Practika ทั้งการเลือกสีและรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์