บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ Practika’s system furniture ออกแบบด้วยแนวคิดที่ช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามขนาดพื้นที่ได้ตามต้องการ และตามภาพลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กรด้วยการผลิตแบบ Industrial Customization โดย Bloomberg จะเป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดของ Fast Lane Series ที่รองรับความต้องการ ความรวดเร็วในการสั่งผลิต และติดตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัท หรือองค์กรของคุณโดยมีฟังก์ชั่นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อรองรับการใช้งาน และเสริมบรรยากาศให้กับพื้นที่การทำงานของคุณ