บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นโครงการที่ใช้ระบบ desking system เป็น workstation ทั้งโครงการ รวมทั้งใช้ต่อเนื่องไปยังบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเครือข่ายเดียวกันทั้งหมด