โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย

และก้าวเข้าสู่ขีดความสามารถใหม่ในการตอบสนอง ทั้งในด้านรูปแบบ สีสัน รวมถึงการใช้วัสดุที่หลากหลาย ด้วยการใช้ขีดความสามารถและเทคโนโลยีทางเครื่องจักรที่ทันสมัยใหม่ที่สุด