บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ตัวอย่างของพื้นที่ทำงานที่ถูกออกแบบให้เน้นประโยชน์ใช้สอยสูงสุด เฟอร์นิเจอร์จึงรองรับกับความต้องการในการใช้งานอย่างตรงไปตรงมา โดยมีพื้นที่เพื่อจัดเก็บเอกสารที่มากมายอย่างชาญฉลาด แบ่งสัดส่วนการใช้งานและการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด นอกจากนี้ยังเลือกใช้โต๊ะประชุมขา Mega-Foster ซึ่งมีระบบการจัดการปลั๊กและสายไฟที่พร้อมใช้จากด้านบนโต๊ะอีกด้วย