บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

Economical workstation ที่ให้พื้นที่การทำงานแบบเปิดโล่ง แต่ยังคงความเป็นระเบียบและความทันสมัย ผู้ออกแบบเล่นสีสันด้วยการ random สีผ้าที่ screen เพื่อเน้นย้ำอัตลักษณ์องค์กรผ่านการเลือกใช้สีของ corporate color