บริษัท ดีเอสที อินเตอร์เนชั่นแนล (กรุงเทพ) จำกัด

ผู้ออกแบบเลือกใช้ขารุ่น Spirit รุ่นเดียวทั้งที่ workstation และ training table โดยแนวขอบของ workstation ถูกออกแบบให้ใช้เส้น form รูปคลื่นและใช้ screen เตี้ย เพื่อทำให้เกิด flow of space