บริษัท แคดเบอรี อาดัมส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รูปแบบและสีสันที่สดใสของโครงการ สะท้อนเอกลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตอาหาร โดยโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์ถูกออกแบบให้เรียบง่ายและทนทาน เหมาะกับสำนักงานของโรงงานอุตสาหกรรม