บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด

เพื่อมุ่งเน้นการแบ่งพื้นที่ทำงานให้เป็นสัดส่วนสำหรับการทำงานของพนักงาน ผู้ออกแบบใช้ screen และตู้สูง ในการจัดวาง layout ให้เกิด privacy ของพื้นที่ทำงาน โดยลักษณะของโครงสร้างและสีสันเฟอร์นิเจอร์มุ่งเน้นที่ความแข็งแรง สะอาดตา และภูมิฐาน รวมทั้งใช้หน้าบาน membrane สี black ribbed door เพิ่มมิติให้กับเฟอร์นิเจอร์