บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยความต้องการของลูกค้าคือ เฟอร์นิเจอร์ที่โปร่ง สีสะอาดตา ผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ workstation ขาเหล็กรุ่น Studio และ customize รูปทรงของ worktop ใหม่ ส่วนชุดประชุมในห้อง boardroom ผู้ออกแบบ customize รูปทรงของโต๊ะประชุมให้เป็นรูปไข่เพื่อสร้างความโดดเด่น รวมทั้งใช้เครื่อง CNC Laser เจาะแผ่นเหล็ก modesty ให้เป็นลวดลายตาม logo ของ Fuji Xerox