บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด

งาน customized knock-down furniture ที่ออกแบบพิเศษสำหรับใช้เป็นตู้โชว์หนังสือโดยเฉพาะ ส่วน workstation ออกแบบให้รูปทรงเรียบง่ายและสามารถปรับ layout ได้ง่าย และชุดโต๊ะผู้บริหารใช้รุ่นขา Spirit