บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่น จำกัด

 

ตัวอย่างของ functional furniture design ที่เน้น mix-used ของสินค้าที่หลายหลาย เช่น สามารถถอด side-screen ออกได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ และระบบscreen มีการตีรางเพื่อแขวน accessories ต่าง ๆ โดยทั้งหมดผลิตในระบบ Industrial Customization เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงสุด