บริษัท โรซ ไดแอกโนสติกส์ ประเทศไทย จำกัด

งาน workstation ที่สะท้อนภาพลักษณ์องค์กรอย่างเด่นชัด ผู้ออกแบบได้นำเอกลักษณ์ของบริษัท Roche Diagnostics มาปรากฏบนเฟอร์นิเจอร์โดยการนำ logo ของบริษัทมาสู่เฟอร์นิเจอร์แบบ hybrid ที่สามารถปรับเลื่อน-หมุน-เพิ่ม function ได้หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน