บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

การใช้เส้นสายของงาน inkjet เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่ทำงาน และงานออกแบบโต๊ะค้าหุ้นแบบ customized workstation ด้วยการสร้างพื้นที่เก็บ CPU จำนวนมากใต้ top โต๊ะ และรางอลูมิเนียมสำหรับยึดจอ monitor บน privacy screen เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการทำงานธุรกิจของบริษัทเกี่ยวกับการค้าหลักทรัพย์