ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสมาธิในการทำงาน ผู้ออกแบบได้เลือกใช้ระบบ Partition P3000 สร้าง enclose space ที่ผสมผสานความเป็นส่วนตัวเข้ากับความโปร่งเบาของโต๊ะรุ่น Foster โดยในห้องประชุม boardroom ใช้โต๊ะประชุมทรง boat-shape ขา Mega-Foster ที่ Practika ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2009