บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์)

Practika ตอบโจทย์ design concept ของผู้ออกแบบด้วยเทคนิคพิเศษ โดยการใช้ rubber strap คาดบน screen เพื่อใช้สะท้อนเอกลักษณ์ของธุรกิจท่อส่งน้ำมัน และยังสามารถใช้ประโยชน์เป็นที่เสียบ note pad ได้อีกด้วย