บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

Auditorium room ที่ผลิตในระบบ Industrial Customization โดยทุก ๆ โต๊ะจะมีส่วนโค้งของโต๊ะในแนวเดียวกันกับการยก step ของพื้น ซึ่งมีองศาที่ไม่เท่ากัน ทั้งหมดนี้สามารถผลิตได้โดยใช้ขีดความสามารถของเครื่องที่ควบคุมการทำงานด้วย computer ส่วนโต๊ะใน training room สามารถพับและซ้อนเก็บได้ในแนวราบ ห้องประชุม board และผู้บริหารได้รับการออกแบบให้มีระบบรางไฟสำหรับสายและระบบ microphone