บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

Boardroom meeting table ที่มีการฝังจอ monitor และ microphone ซ่อนในโครงสร้างใต้โต๊ะ โดย top ผิวสำเร็จของบนและใต้โต๊ะเป็นหินอ่อนเทียม ที่หุ้ม เชื่อม และขัดไม่ให้มีรอยต่อ