บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

screen กระจกไล่โทนสี บน top สีขาวและขา Bahaus สีขาว สร้างสรรค์พื้นที่ทำงานที่โปร่งเบา และมีบรรยากาศที่สดใสมั่นคง ส่วนในห้องประชุม boardroom และห้องผู้บริหารมีเฟอร์นิเจอร์รูปทรงเป็นเส้นโค้งให้ภาพลักษณ์ที่ทันสมัย