บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

งานโต๊ะประชุมรูปแบบต่าง ๆ สำหรับการประชุมในระดับต่าง ๆ ด้วย concept ที่เรียบง่าย แข็งแรง และเน้น function การใช้งาน สำหรับแต่ละพื้นที่ที่ใช้งานแตกต่างกัน