บริษัท เต็ดตราแพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

งานออกแบบที่ใช้ dynamic space ด้วยการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปทรง และ function ที่ทันสมัย รวมทั้งการใช้สีที่แตกต่างกัน มาผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ซึ่งผู้ออกแบบได้ให้องค์ประกอบของเฟอร์นิเจอร์ด้วย form ที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม ๆ อย่างน่าสนใจ