บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด

ห้อง control center ที่ต้องใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีระบบสายต่าง ๆ เกี่ยวข้องจำนวนมาก จำเป็นต้องออกแบบ workstation ที่มีระบบรางวางสายไฟใหญ่เป็นพิเศษเพื่อให้สามารถรองรับงานระบบได้อย่างสมบูรณ์และสะดวกต่อการบำรุงรักษา ส่วนของ screen กระจก laminate ช่วงบนช่วยเพิ่มความโปร่งเบาให้กับ screen ทึบช่วงล่าง ซึ่งทำหน้าที่บังสายต่าง ๆ ของจอ monitor