บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด

สำหรับเฟอร์นิเจอร์ของแอสเซนด์ กรุ๊ป จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีโครงสร้างและ top สีขาว ที่มีลักษณะเรียบง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็มีวิธีการเพิ่มความน่าสนใจให้เฟอร์นิเจอร์ด้วยการเล่นสีที่ตัว screen ให้มีความสดใสและสร้างบรรยากาศในการทำงาน ให้มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ได้เต็มที่ ซึ่งวิธีการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน