บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เป็นโครงการสำนักงานใหญ่ของบริษัทประกัน กรุงไทย-แอคซ่า โครงการนี้มีทั้งหมด 8 ชั้น ซึ่ง Practika ได้มีโอกาสดูแลในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด และแต่ละชั้นนั้นมีความแตกต่างใน concept ที่ต้องการแสดงถึงความเป็นไทยที่ไม่ซ้ำกัน เช่น ชั้นที่แสดงถึงเครื่องปั้นดินเผา ชั้นที่แสดงถึงทุ่งนา ชั้นที่แสดงถึงดอกบัว เป็นต้น เฟอร์นิเจอร์ของ Practika จึงถูกออกแบบให้เหมาะสมกับ theme ของแต่ละชั้นด้วย เช่น screen และ modesty ของเฟอร์นิเจอร์จะถูกออกแบบให้ตรงกับ concept ของการออกแบบภายในของแต่ละชั้น เป็นต้น