บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด

สำนักงานแห่งใหม่ของสลิงชอท กรุ๊ป ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและองค์กรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ใน concept ที่เน้นให้พื้นที่สำนักงานเป็นได้มากกว่าที่ทำงาน เน้นการ collaborate ในบรรยากาศ modern สะอาดตา เพื่อกระตุ้นพลังความคิด ลดความเคร่งเครียดในการทำงาน และพัฒนาความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์งาน โดยปรับเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความโค้งและ space เฉพาะ ทั้ง workstation และตู้ built-in locker ให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสูงสุด รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี inkjet พิมพ์ลวดลาย animal polygon พร้อมคำนิยามความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ลงบนหน้าบานตู้ locker เพื่อสร้างเอกลักษณ์และสื่อความเป็นผู้นำอย่างมีศิลปะ