เจแปน โทแบคโค อินเตอร์เนชั่นแนล

โครงสร้างขาอลูมิเนียมทันสมัย รุ่น Studio และรุ่น Connext ถูกเลือกใช้สำหรับโครงการนี้ โดยขารูปตัว O ผิวสีเงินมันวาวของโต๊ะรุ่น Studio จะให้ภาพลักษณ์มั่นคงและทันสมัยสำหรับผู้บริหาร ในขณะที่โครงสร้างขาทรงสี่เหลี่ยมหน้าตัดรูปตัว V รุ่น Connext ถูกเลือกใช้สำหรับ staff workstation ของพนักงานเพื่อสร้างความเรียบง่ายและโปร่งเบา