ไทยทราเวล เซ็นเตอร์

บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด เป็นบริษัทด้านการท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งได้มีการก่อสร้างสำนักงานใหม่ โดยที่ Practika ได้มีโอกาสดูแลในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด ทั้งในส่วนของผู้บริหารและพนักงาน ความพิเศษของโครงการนี้คือทาง Practika ได้นำ logo รูปช้างซึ่งเป็น logo ของบริษัท มาใส่ไว้ในจุดต่าง ๆ ของเฟอร์นิเจอร์ เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับสำนักงาน