บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงการนี้มีทั้งหมด 10 ชั้น ประมาณ 919 headcount โดยจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และเป็นเฟอร์นิเจอร์เข้าพื้นที่ทั้งหมด ทั้งในส่วนของห้องผู้บริหาร ห้องประชุม ตู้ล็อกเกอร์ ห้องเตรียมอาหาร โต๊ะทำงานของผู้จัดการ โต๊ะทำงานของ EVP และโต๊ะทำงานของพนักงาน โดยที่โต๊ะพนักงานทุกคนจะมีไฟเป็นของตัวเองและมีระบบการเดินสายไฟและการเสียบปลั๊กที่สามารถใช้งานได้โดยง่าย รวมทั้งมีการเลือกใช้สีและวัสดุที่สร้างความรู้สึกที่แตกต่างในส่วนของพนักงาน ห้องประชุม และระดับผู้บริหาร ทำให้พื้นที่มีความหลากหลายและสร้างความไม่น่าเบื่อให้กับผู้ใช้งานที่จะมีการใช้งานในระยะยาว