บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

เป็นโครงการที่ Practika ทำงานร่วมกับผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ ในการทำโต๊ะประชุมบอร์ดบริหารที่มีความพิเศษและ customize เพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะ นั่นคือเป็นโต๊ะที่ผู้เข้าประชุมแต่ละท่านสามารถดูข้อมูลการประชุมผ่านทางจอ monitor ที่มีอยู่สำหรับทุกที่นั่ง และจอนั้นสามารถพับเก็บเข้าไปในโต๊ะได้ ทำให้โต๊ะประชุมสามารถใช้งานได้ 2 function นั่นคือการประชุมแบบโต๊ะเรียบ ๆ หรือการประชุมผ่านหน้าจอ monitor ของแต่ละท่าน โดยที่โต๊ะประชุมนี้ Practika ได้ทำการออกแบบและผลิตเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะ