ทรู ดิจิทัล พาร์ค

อีกหนึ่งโครงการของกลุ่มบริษัท True ที่ Practika ได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของพื้นที่สำนักงาน โดยโครงการนี้เลือกใช้รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีความโปร่ง โล่ง สะอาดตา สื่อถึงความกว้างใหญ่ที่ไม่มีการปิดกั้นของโลกดิจิทัล