บริษัท เซโก้ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การผสมผสานธรรมชาติให้เข้ากับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในสถานที่ทำงาน นอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายแล้ว ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ ๆ ในการทำงานได้อีกด้วย