อลิอันซ์ ลอนดรี้ ซิสเต้มส์

แนวคิดการออกแบบพื้นที่และเฟอร์นิเจอร์ เน้นกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยการใช้สีสันสดใสเป็นหลัก มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับให้พนักงานพักผ่อน มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการประชุมกับผู้มาติดต่องาน โดยใช้ quiet room แทนการใช้ห้องประชุม เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ และในส่วนของออฟฟิศ มีการใช้โต๊ะทำงานปรับระดับที่เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน และอีกจุดเด่นที่น่าสนใจคือ ลวดลาย inkjet บนกระจก ที่ Practika ออกแบบให้เป็นลาย “สายน้ำไหล” ที่สะท้อนธุรกิจของอลิอันซ์ ลอนดรี้ ซิสเต้มส์