บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานยุคใหม่ที่เน้นเรื่องงานออกแบบพื้นที่ภายในบริษัทให้สวยงาม โดดเด่น สะดวกสบายเหมาะกับการทำงาน ทั้งโซนทำงาน โซนนั่งพักผ่อน รวมทั้งโซนบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ  การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์จึงมีส่วนสำคัญในการรองรับการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามแต่ละกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ วัสดุ และสีของเฟอร์นิเจอร์ การนำ quiet room มาใช้ทำให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยไร้กังวล ในขณะที่โซนทำงานเปิดโล่ง เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร แต่ยังมีความเป็นส่วนตัวด้วย screen กั้นระหว่างโต๊ะ