Environmental Movement Co., Ltd.

“พลังใจ” คือแรงขับเคลื่อนการใช้ชีวิตให้สดชื่นมีชีวิตชีวา โดยเฉพาะพลังใจในชีวิตการทำงาน หากเราชอบเนื้องาน ชอบริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย เรายิ่งสนุกกับงาน ยิ่งถ้าบรรยากาศออฟฟิศถูกใจ พวกเรายิ่งสามารถดึงประสิทธิภาพออกใช้ได้เต็มที่ เป็นการส่งพลังงานที่ดีจากบริษัทสู่พนักงาน โดย concept ของโครงการนี้ต้องการเฟอร์นิเจอร์ไม้สีอ่อนตัดสีโทนเข้ม ให้ลายไม้ดูโดดเด่น และมีส่วนประกอบที่เป็นเหล็ก และเพิ่มลูกเล่น front screen และ modesty panel แบบตาข่ายผสมผสาน CI เพื่อแสดงภาพลักษณ์ขององค์กรที่ชัดเจน