อลิอันซ์ อยุธยา

จุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ดี ควรเป็นการพบหน้าเพื่อพูดคุยจัดระเบียบทางความคิดก่อนลงมือทำ มากกว่าการสื่อสารผ่านทางตัวหนังสือ หรือผ่านทางโทรศัพท์ ดังนั้นห้องประชุมที่เงียบ มีอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานเป็นกิจจะลักษณะ เช่น โต๊ะประชุม และเก้าอี้ที่เพียงพอ จึงสำคัญมาก เพื่อเป็นพื้นฐานความสามัคคีในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โครงการนี้เป็นโครงการที่ทางผู้ออกแบบเน้นเรื่องการนำอัตลักษณ์ขององค์กรมาใช้ร่วมกับเฟอร์นิเจอร์ให้ผสมผสานกลมกลืนกับงานตกแต่งภายใน