พีทีจี เอ็นเนอยี สกาย ปาร์ค

ออฟฟิศในปัจจุบันการมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี นอกจากช่วยทำให้ผลงานดี พนักงานก็สุขภาพจิตดีด้วย Co-working Space เป็นตัวช่วยหนึ่ง เพราะเป็นพื้นที่ส่วนรวมสำหรับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะมาใช้สมาธิทำงานเดี่ยว มาประชุมทำงานกลุ่ม หรือ มาผักเบรกจิบกาแฟเฟอร์นิเจอร์ในโซนนี้จึงสำคัญมาก นอกจากจะต้องสามารถ customized รูปแบบ ขนาด สีสิน วัสดุให้ข้ากับพื้นที่ และ เอกลักษณ์องค์กรยังต้องช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆในการสร้างผลงานอีกด้วย