เวชศาสตร์ฉุกเฉินและศูนย์โรคหัวใจ วชิระพยาบาล

อาคารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ต้องการเฟอร์นิเจอร์พิเศษสำหรับคนไข้เฉพาะทาง ซึ่งไม้ particle board E0 ที่มีความปลอดภัยสูงสุด ถูกเลือกใช้สำหรับโครงการนี้ รวมถึงการใช้ grip section บนหน้าบานตู้สำหรับการชี้บ่งประโยชน์ใช้สอยของตู้ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะ