สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สำหรับโครงการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแห่งนี้ ได้มีการออกแบบชุด workstation สำหรับคุณหมอที่มีความทันสมัย มี function การใช้งานครบครัน พร้อมให้บริการผู้ป่วย โดยชุดโต๊ะทำงานคุณหมอมีขนาดที่เหมาะสมกับห้องตรวจ และโต๊ะห้องประชุมที่มาพร้อมกับระบบไฟที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้ประชุม รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทั้งตู้ mobile ตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และโซฟาพักคอย ที่เน้นการออกแบบและผลิตอย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองการใช้งานของทั้งคุณหมอ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการอีกด้วย